Zaburzenia odżywiania się – warsztaty w Błoniu

Wiosną tego roku przeprowadziliśmy 80 godzin zajęć warsztatowych dla uczniów szkół z gminy Błonie. W warsztatach wzięli udział uczniowie 8 i 7 klas szkoły podstawowej oraz I klas technikum.  Warsztaty były okazją do podzielenia się wiedzą na temat zaburzeń odżywania się ale też miejscem do wyrażania emocji.  Ćwiczenia dotyczyły świadomości ciała oraz samooceny.