NASZ REGULAMIN

REGULAMIN WOLONTARIUSZY

Młodzieżowy Regulamin Wolontariatu

Definicje:

Wolontariat (łac. voluntarius — dobrowolny) — dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz — osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

My — wolontariusze Fundacji Zobacz…JESTEM, wszelkie osoby chętne do nas dołączyć oraz duszyczki szukające wsparcia.

Szefowa — Danka Wieczorkiewicz, prezes Fundacji Zobacz… JESTEM!

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dołączyć do nas może każdy, bez względu na wykształcenie, wiek, płeć, wygląd, wyznanie, rodzaj zaburzenia/uzależnienia, poglądy, orientację seksualną oraz pobudki, jakimi się kieruje (o ile nie jest to chęć wysadzenia budynku w powietrze).

2. Aby współpraca przebiegała pomyślnie, na początku ważne jest — zarówno dla nas – Wolontariuszy, jak i dla Fundacji — określenie naszych motywacji, czasu, jaki jesteśmy w stanie poświęcić sprawie oraz charakteru pracy, którą chcielibyśmy na rzecz Fundacji wykonywać.

3. Praca na rzecz Fundacji jest bezpłatna.

4. Pracujemy wspólnie, aby tworzyć miejsce dające wsparcie i pomoc.

5. W rzeczywistości uzyskujemy liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskujemy przyjaciół i znajomych, zdobywamy wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

6. Lubimy:

— miłą, przyjazną, opartą na wzajemnym szacunku atmosferę;

— głowy pełne pomysłów (również szalonych);

— entuzjastyczne i terminowe wykonywanie prac, których się podjęło.

7. Nie tolerujemy:

— przerzucania odpowiedzialności za wykonanie pracy na inną osobę;

– kłamstwa i oszukiwania, zwłaszcza w imię dobra Fundacji;

— wszczynania konfliktów;

— żartów na temat wyglądu, wyznania, orientacji seksualnej czy zaburzenia innej osoby;

– jakiegokolwiek dokuczania innym;

— przemocy fizycznej oraz psychicznej;

– wszelkich prac i działań na rzecz Fundacji pod wpływem substancji zmieniających świadomość;

— kradzieży;

— niszczenia jakichkolwiek sprzętów znajdujących się w siedzibie Fundacji, ani obiektów z nią sąsiadujących: klatka schodowa, elewacja budynku, podwórko, etc.

8. Wszelkie pomysły i inicjatywy w pierwszej kolejności (tj. przed podjęciem prac wykonawczych) muszą być przedstawiane na walnym zgromadzeniu wolontariuszy i uzyskać akceptację Szefowej.

9. W sprawach nieuregulowanych Naszym Regulaminem ani prawem powszechnym wszelkie decyzje podejmuje Szefowa.

10. Nasz Regulamin, jak i Nasza Grupa powstały dzięki życzliwości Wojewody Mazowieckiego (projekt współfinansuje Wojewoda Mazowiecki)

 

Młodzieżowy Regulamin Wolontariatu

 

1. Celem wolontariuszy jest:

– pomoc dla Fundacji

– dobra zabawa

– poznawanie nowych ludzi

– realizowanie swoich marzeń

2. Zasady komunikacji:

– nie ma lepszych i gorszych, każdy jest taki jaki jest

– słuchamy siebie nawzajem

– nie śmiejemy się z czyich pomysłów, poglądów

– nie dokuczamy innym

-nie przerywamy innym jak mówią

– odnosimy się z szacunkiem i z życzliwością

– akceptujemy innych nawet jak coś nam się nie podoba

– entuzjazm

– lojalność

– nie kłamiemy

3. Nasi wolontariusze:

3.1 Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na:

– wiek

– płeć

– choroby i zaburzenia różnego rodzaju

– kolor skóry

– wykształcenie oraz na wykonywaną pracę

– wyznania religijne

– sytuację finansową

– wygląd

3.2 Do obowiązków wolontariuszy należy:

– wymyślanie sposobów pomocy Fundacji

– uczestnictwo w imprezach plenerowych

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH Z OTWARTYMI RAMIONAMI!

 

POMAGAĆ MOŻE KAŻDY!

ZAPRASZAMY!

Kontakt:

tel. 883 337 883

marta.soczewka@zobaczjestem.pl

cropped-cropped-Thank-You.png