Podczas wakacji grupy wsparcia dla bliskich osób chorych na zaburzenia odżywiania się będą odbywać się rzadziej

Uprzejmie informujemy, że część spotkań grupy wsparcia dla bliskich osób chorych na zaburzenia odżywiania się została odwołana na czas wakacji. Spotkania odbędą się w okresie wakacji 3 razy: 2ego i 30ego lipca oraz w jeszcze nieustalonym sierpniowym dniu.
Grupy zostaną w pełni wznowione na jesieni, a dokładny terminy podamy we wrześniu.