Pomogę bo mogę ! Wspólnie kręcimy filmy

To projekt, do którego zapraszamy młodzież, studentów i dorosłych. Dzielimy się wiedzą by wspólnie nakręcić filmy. Zdobyte informacje będziecie mogli zastosować w swoim życiu jak i w trakcie kręcenia filmów. Będziemy dużo rozmawiać o tym jak pomóc, jak rozmawiać, czego unikać, jakie zachowania są niewłaściwe?

Podczas pierwszych pięciu spotkań będziemy rozmawiać o:

  1. narkotykach, dopalaczach, uzależnieniach behawioralnych i asertywności – czym jest i jak ją stosować na co dzień. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czym są uzależnienia, jak się przed nimi chronić i gdzie szukać pomocy?
  2. przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i komunikacja – jak mówić i słuchać. Spróbujemy zastanowić się, czym jest hejt, czy przemoc ma znamiona fizyczne, jak rozpoznać sprawcę i ofiarę?
  3. o anoreksji, bulimii, o byciu fit i poczuciu własnej wartości – o czynnikach budujących. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: jak rozpoznać pierwsze symptomy, o ryzykownych metodach redukcji wagi, kiedy fit staje się chorobą?
  4. samouszkodzeniach, autoagresji i sposobach kontroli emocji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czy obgryzanie paznokci lub złe myślenie o sobie to autoagresja, czemu służy samookaleczenie?
  5. myślach samobójczych, zachowaniach suicydalnych i stresie i jak sobie z nim radzić. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czy samobójstwa wśród młodzieży i dzieci to już epidemia, dlaczego młodzi ludzie tracą sens życia, jak można pokochać życie?

Kolejne trzy spotkania poświęcimy na pisanie scenariusza i kręcenie filmów – o formie, pomyśle i przesłaniu zdecydujecie wspólnie w grupie. My zapewniamy pomoc filmowców z kamerą na ramieniu.

Projekt współfinasowany ze środków m. st. Warszawy – dzielnica Śródmieście

Terminy oraz godziny spotkań

Grupa I młodzież od lat 13

06.08.2018 godz. 10.00-12.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. uzależnień chemicznych i behawioralnych

07.08.2018 godz. 10.00-12.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. przemocy rówieśniczej i domowej

08.08.2018 godz. 10.00-12.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zaburzeń odżywiania się

09.08.2018 godz. 10.00-12.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań autoagresywnych

10.08.2018 godz. 10.00-12.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań samobójczych

13.08.2018 godz. 10.00-12.00 Przygotowanie scenariuszy do filmów

14.08.2018 godz. 10.00-14.00 Nagranie filmów

16.08.2018 godz. 10.00-14.00 Nagranie filmów

Grupa II studenci i dorośli

06.08.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. uzależnień chemicznych i behawioralnych

07.08.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. przemocy rówieśniczej i domowej

08.08.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zaburzeń odżywiania się

09.08.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań autoagresywnych

10.08.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań samobójczych

13.08.2018 godz. 17.00-19.00 Przygotowanie scenariuszy do filmów

14.08.2018 godz. 15.00-19.00 Nagranie filmów

16.08.2018 godz. 15.00-19.00 Nagranie filmów

Grupa III studenci i dorośli

08.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. uzależnień chemicznych i behawioralnych

15.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. przemocy rówieśniczej i domowej

22.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zaburzeń odżywiania się

29.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań autoagresywnych

05.11.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań samobójczych

12.11.2018 godz. 17.00-19.00 Przygotowanie scenariuszy do filmów

18.11.2018 godz. 10.00-14.00 Nagranie filmów

25.11.2018 godz. 15.00-19.00 Nagranie filmów


grupy@zobaczjestem.pl
Zapisy:

tel.: 883 337 883