Fundacja po DRUGIE pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością. W szczególności swoją opieką objęła wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Fundacja prowadzi również działania z zakresu profilaktyki, których celem jest zapobieganie marginalizacji i demoralizacji dzieci i młodzieży. Swoje działania kieruje także do praktyków – kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą.

Strona internetowa: www.podrugie.pl

97774