Seksualność

Seksualność jest ściśle powiązana z ludzką egzystencją, jest wrodzoną, naturalną funkcją organizmu. Można o niej mówić z wielu perspektyw: biologicznej, psychologicznej, moralnej, religijnej, prawnej itp. Będziemy wspólnie przyglądać się tej ważnej tematyce w kilku odsłonach. Zacznijmy od definicji.

WHO (World Health Organization), czyli Światowa Organizacja Zdrowia w 2002 roku stworzyła Deklarację Praw Seksualnych Człowieka, w której to seksualność definiuje się jako „integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej. Jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak pragnienie obcowania, intymności, ekspresji uczuć, czułości i miłości”.

Seksualność człowieka jest aspektem jego kondycji psychofizycznej przejawiającym się pożądaniem lub pragnieniem, któremu towarzyszą fizjologicznie zdeterminowane odpowiedzi seksualne organizmu i zachowania prowadzące do orgazmu lub przynajmniej sprawiające przyjemne podniecenie, występujące w interakcji między ludźmi lub praktykowane samoistnie.

W różnych kulturach, przez większą część historii ludzkości seksualność człowieka idzie w parze z tematyką prokreacji.

Danuta Wieczorkiewicz – psycholog, seksuolog
Agnieszka Stachowicz