Psychoterapia

Psychoterapia jest sposobem leczenia, w którym ściśle określonymi i zaplanowanymi przez osobę leczącą – psychoterapeutę – działaniami zmierzającymi do usunięcia zakłóceń przeżywania, które są przyczynami cierpienia i choroby danego człowieka.

Psychoterapia jest procesem specjalistycznej pomocy. Podobnie do każdej specjalistycznej pomocy ma swoje wskazania i ograniczenia. W pewnych zaburzeniach może być skuteczna zaś w innych może nie mieć znaczenia. W pewnych warunkach może być nawet szkodliwa.

Każdy kto proponuje pacjentowi psychoterapię i stosuje ją jako metodę leczenia musi mieć rzetelną wiedzę umożliwiającą prawidłową ocenę istoty zaburzenia oraz umiejętności umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzenie procesu terapeutycznego.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, umiejętności te zdobywa się dopiero po studiach. Absolwenci psychologii, pedagogiki lub medycyny zobowiązani są do ukończenia odpowiedniej szkoły (w warunkach polskich trwającej przeważnie 4 lata) i nabycia w ten sposób wiedzy teoretycznej oraz praktycznej zgodnie z obranym przez siebie nurtem terapeutycznym. Psychoterapeuta zobowiązany jest do przejścia swojego własnego procesu terapeutycznego oraz do superwizowania swojej pracy terapeutycznej, czyli do pooddawania ocenie i weryfikacji swojej wiedzy, a także warsztatu pracy.

Cały artykuł do przeczytania na stronie www.glodne.plhttp://glodne.pl/psychoterapia/

Glodne logo