Psychoedukacja w szkołach

Minął wrzesień – ruszamy z nową formą działalności – zajęciami psychoedukacyjnymi w szkołach.

Dzięki umowie z Miastem Stołecznym Warszawą – Dzielnicą Śródmieście już od 13 października poprowadzimy w Zespole Szkół nr 66 im. Stefana Batorego pierwsze zajęcia pt. „Zobacz… działamy RAZEM”.

Program został przygotowany we współpracy ze szkołą i skierowany jest do uczniów klas pierwszych gimnazjum.

“Zobacz…działamy RAZEM” – to warsztaty integracyjne, łączące w sobie elementy kształtowania kompetencji społecznych tj. asertywności, komunikacji, empatii i wzajemnego zaufania oraz wczesnej profilaktyki przemocy rówieśniczej i zachowań agresywnych.

Warsztat wspiera budowanie poczucia własnej wartości, przynależności i znaczenia w grupie rówieśniczej.

Wysoki poziom kompetencji społecznych, umiejętności komunikacyjnych oraz integracja grupy, jaką jest klasa, są czynnikami zmniejszającymi ryzyko pojawienia się przemocy rówieśniczej.

Zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska młodzieży w wieku gimnazjalnym jest niezbędnym warunkiem rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego każdego z uczniów, a także kluczem do osiągnięć naukowych i rozwoju poznawczego.

Warsztaty poprowadzą:

  • Katarzyna Brzoza – pedagog, profilaktyk, edukator seksualny
  • Dorota Dziemdziela – psycholog

Na początku listopada podzielimy się z Wami wrażeniami i refleksjami z zajęć.