Przemoc rówieśnicza. Skutki

wwsf_yellow_ribbon_en (2)

Psychospołeczne konsekwencje przemocy rówieśniczej i zastraszania u dzieci i młodzieży[1]są różnorodne i zależą od sytuacji. Należą do nich:

– silny stres, niepewność,

– brak wiary w siebie, obniżona samoocena

– niechęć do szkoły

– wagary

– niepowodzenia szkolne, trudności w nauce

– dolegliwości psychosomatyczne, jak bóle głowy, gorączka, bóle brzucha, zaburzenia snu

– lęki, fobie

– próby samobójcze

Pamiętać należy, że skutki przemocy rówieśniczej dotyczą wszystkich stron danej sytuacji. Ofiary przeżywają skutki bardzo dotkliwie doświadczając emocji związanych z poniżeniem, czują lęk, strach, rozpacz, smutek. Z badań nad przemocą rówieśniczą wynika, że prześladowani bardzo rzadko mówią o swoich problemach dorosłym. Często są również przez nich bagatelizowani. Czasami obawiają się skarżyć z powodu pogorszenia swojej sytuacji wśród rówieśników. Wciąż przeszkadza im poczucie winy, wstyd i samo obwinianie. Konsekwencje agresji i przemocy np. w szkole dotyczą jednak także sprawców danego aktu. Wymienić tu należy utrwalanie zachowań agresywnych, aspołecznych, obniżenie świadomości odpowiedzialności za swoje działania, konflikt z prawem. Pamiętać należy także o świadkach przemocy, którzy obserwują zdarzenie i mogą czuć bezradność, strach, poczucie winy, niezadowolenia. Mogą bać się powiedzieć o zdarzeniu osobom trzecim, jednocześnie nie wiedza, która stronę konfliktu wybrać.

 

 


 Kępka M., Klimat społeczny w szkole, Kuratorium Oświaty, Materiały konferencyjne, listopad 2011


 Dąbkowska I., Zastraszenie i przemoc szkolna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010