Podziękowanie za wygłoszenie prelekcji podczas Interdyscyplinarnej Konferencji „Zaburzenia odżywiania się”

Otrzymaliśmy podziękowanie za prelekcje Marty Soczewki i Joanny Szafik z naszej Fundacji za wygłoszenie prelekcji podczas Interdyscyplinarnej Konferencji „Zaburzenia odżywiania się”, która odbyła się w kwietniu 2016 roku.

Dziękujemy!