Podsumowanie projektu: „Anoreksja, bulimia, uzależnienia – jak sobie radzić będąc rodzicem?” (Wola)

Od marca do grudnia 2014 roku realizowaliśmy projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, którego tytuł brzmiał „Anoreksja, bulimia, uzależnienia – jak sobie radzić będąc rodzicem?”.  Był on częścią zadania publicznego pod nazwą  „Wolska Akademia Rodzica dla rodziców nastolatków. Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku adolescencji.”.

W ramach zadania publicznego zrealizowaliśmy 2 edycje zajęć, w każdej edycji 6 spotkań warsztatowo-wykładowych co daje 26 godzin pracy naszych prowadzących podczas poniższych spotkań:

ABC – Zaburzeń odżywiania się (wykład): 7 czerwca i 13 września 2014

 • Czym są zaburzenia odżywiania się?
 • Jak przeciwdziałać zaburzeniom odżywiania się u dzieci i młodzieży?
 • Dlaczego zaburzenia odżywiania się i uzależnienia dotykają młode osoby?
 • Jak rozpoznawać pierwsze objawy i w jaki sposób im przeciwdziałać?

S.O.S – Zachowania ryzykowne (wykład): 7 czerwca i 13 września 2014

 • Nastolatek – trudny okres rozwojowy.
 • Czym są zachowania ryzykowne?
 • Co powinno nas zaniepokoić?
 • Uzależnienia, samookaleczenia, bunt, wagary – nie poznaję swojego dziecka…
 • Zabawa a uzależnienie.
 • Media, Internet, gry komputerowe – czy zawsze bezpieczne?

Leki, suplementy, narkotyki (warsztat): 21 czerwca i 27 września 2014

 • Leki i suplementy diety używane i nadużywane przez dzieci i młodzież.
 • Narkotyki.
 • Niebezpieczne metody odchudzania.

Okiem lekarza (warsztat): 26 lipca i 4 października 2014

 • Dojrzewanie – wielkie zmiany – nowe ciało.
 • Zachowania ryzykowne.
 • Uzależnienia i zaburzenia odżywiania się – konsekwencje.
 • Powikłania
 • Interwencje medyczne.

Jak rozmawiać żeby pomóc? (wykład): 2 sierpnia i 25 października 2014

 • Jak słuchać?
 • Jak przekazywać komunikaty?
 • Jak odczytywać emocje?
 • Jak sprawić, aby dziecko czuło się bezpiecznie rozmawiając z rodzicem?

O naszych dzieciach (warsztat): 2 sierpnia i 25 października 2014

 • Moje dziecko – pytania rodziców.
 • Gdzie szukać pomocy?
 • Co robić gdy nasze dziecko nie chce się leczyć?

W wykładach wzięło udział 77 osób, a w warsztatach 64 osoby, byli to rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz partnerzy – osoby z otoczenia nastolatków oraz osób chorujących na zaburzenia odżywiania się.

Dodatkowo, nasi specjaliści w ramach konsultacji indywidualnych spotkali się z 12 uczestnikami.

Koordynator: Agnieszka Stachowicz

Realizatorzy spotkań warsztatowo-wykładowych: Danuta Wieczorkiewicz (psycholog, seksuolog), Katarzyna Brzoza (pedagog, trener umiejętności psychospołecznych), Małgorzata Serafin-Nasewicz (farmaceuta), Tomasz Nasewicz (farmaceuta), Alicja Sapała-Smoczyńska (lekarz)

Realizatorzy konsultacji indywidualnych: Danuta Wieczorkiewicz (psycholog, seksuolog), Katarzyna Brzoza (pedagog, trener umiejętności psychospołecznych)