Podsumowanie konferencji „Jak obudzić sens życia. Dobre praktyki w profilaktyce samobójstw dzieci i młodzieży”

Uczestnicy konferencji – miejscowości oraz sektor zatrudnienia 

12 października 2018 roku  odbyła się konferencja pt. „Jak obudzić sens życia. Dobre praktyki w profilaktyce samobójstw dzieci i młodzieży” zorganizowana przez naszą Fundację oraz dwa koła studenckie z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej . Wydarzenie zgromadziło ok 150 osób zainteresowanych tematyką samobójstw dzieci i młodzieży, wśród nich byli nauczyciele, kuratorzy, pedagodzy, logopedzi i studenci. Dzięki zaproszonym prelegentom udało się w sposób interdyscyplinarny przybliżyć czym jest depresja, kryzys suicydologiczny oraz interwencja kryzysowa. Omawiano również proces powrotu uczniów do społeczności szkolnej po próbach samobójczych oraz trudnej żałoby po śmierci samobójczej.

O wydarzeniu pisano na stronach: nie widzisz bo nie patrzysz

Zdjęcia z wydarzenia: Akademia Pedagogiki Specjalnej Aula B

Patronat honorowy:

 

 

 

 

Organizatorzy: