Otwarta grupa terapeutyczna dla młodzieży z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA SIĘ

Otwarta GRUPA TERAPEUTYCZNA dla MŁODZIEŻY z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA SIĘ w Fundacji Zobacz…JESTEM

Spotkania odbywać się będą w poniedziałki 18.00-20.00. 
Zaczynamy 5 października 2015 r.

Plan jest taki:

1. Najpierw

Spotkanie konsultacyjne z przyszłym uczestnikiem grupy i jego rodzicami/opiekunami

2. Jeśli zapadnie decyzja, na TAK:

Widzimy się 1 raz w tygodniu, przez 2 godziny zegarowe ( średnio 4 spotkania w miesiącu) przynajmniej do wakacji.

3. Raz w miesiącu wspólnie – uczestnik grupy, rodzice/ opiekunowie i terapeuta zasiądą do rozmowy.

Prowadzący:

Agnieszka Stachowicz – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży. W Fundacji Zobacz…JESTEM zajmuje się tematyką problemów i trudności dzieci i młodzieży, od zaburzeń emocjonalnych na tle psychicznym, po zaburzenia poznawcze, wynikające z deficytów mózgowych. W Poradni JESTEM prowadzi terapię dzieci i młodzieży np. zaburzeń odżywiania się, depresji młodzieńczej, zaburzeń lękowych.Pracuje pod stałą superwizją.

Miejsce:

Fundacja Zobacz… JESTEM
ul. Czerniakowska 159,
klatka I, domofon 100

Koszt:

Bezpłatne

Dodatkowe informacje i kontakt:

Telefon: +48 883-337-883
E-mail: kontakt@zobaczjestem.pl