Mediacja – pomoc w rozwiązywaniu konfliktów

Postępowania sądowe rzadko kończą się ugodą, częściej narzuconym rozwiązaniem, które obliguje do pewnych zachowań. Wynika to z oficjalności, przedłużających się procedur sądowych i braku dążenia do zrozumienia istoty problemu. Spory warto więc rozwiązywać poza sądem. Mediacja jest uznawana jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów, w którym ważny jest proces wypracowania porozumienia, aby był on trwały i zgodny z wolą obu stron.

Prowadzone przez nas mediacje mogą dotyczyć kwestii:

 • podziału majątku
 • ustalenia alimentów
 • opieki nad dziećmi
 • innych spraw okołorozwodowych
 • konfliktów rodzinnych
 • opieki nad osobami o szczególnych potrzebach
 • sporów sąsiedzkich
 • związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody
 • konfliktów z pracodawcą, ze wspólnikiem, z akcjonariuszem
 • ustalenie odszkodowania
 • wykonanie umów

Do mediacji można zgłosić się:

 • Jeśli wniosek lub pozew został już złożony w sądzie
 • W trakcje konfliktu lub sporu, bez podjętych działań w sądzie

Warunkiem udziału w mediacji jest zgoda obu stron na udział w procesie. O zgodę drugiej osoby pyta mediator, w momencie otrzymania prośby od jednej z osób w konflikcie.

Mediacja pozwala zaoszczędzić czas, obniżyć ponoszone opłaty sądowe i rozwiązać konflikt. Osoba uczestnicząca w procesie ma wpływ na wynik w rozwiązywaniu sporu. Tak naprawdę obie strony wygrywają ten spór.

Rolą mediatora jest bezstronna i neutralna pomoc w znalezieniu porozumienia. Mediator może przekazać ugodę i protokół do sądu na prośbę stron.

Mediacje mogą także dotyczyć konfliktów rówieśniczych, klasowych między dziećmi!!!

Koszt jednego spotkania: 120 zł/90 min

mediator: Marta Soczewka

Dowiedz się więcej: zadzwoń 883 337 883 lub napisz: kontakt@zobaczjestem.pl