Jestem PoMOC nowy projekt – bezpłatne grupy wsparcia, konsultacje indywidualne i warsztaty

Z końcem roku rozpoczynamy nowy projekt „Jestem PoMOC”,  spośród zaplanowanych działań już teraz zapraszamy na :

  • spotkania dla rodziców dzieci i młodzieży chorującej na zaburzenia odżywiania się / niedziela, godz. 10:00-12:30/
  • spotkania dla rodziców  dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne, autoagresywne i tendencje samobójcze /niedziela 13:00-15:30/
  • spotkania indywidualne z psychologiem

A w pierwszych miesiącach nowego roku zapraszamy na warsztaty dla rodziców i specjalistów na temat:

  • uzależnień chemicznych i behawioralnych
  • zaburzeń odżywiania się
  • depresji, zachowań ryzykownych,, samookaleczeń i ryzyko samobójcze
  • przemoc rówieśnicza

 Szczegółowe informacje będziemy zamieszczać w kolejnych wpisach oraz na Facebook, terminy spotkań znajdują się w  kalendarzu, wszystkie działania są bezpłatne

Zapisy: 883 337 883, pomoc@zobaczjestem.pl

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa