Jak powstrzymać narastającą falę zaburzeń psychicznych wśród młodzieży?

Szacuje się, że w Polsce około 2 % dzieci w przedszkolu, 4 do 6 % w szkołach podstawowych i około 20 % nastolatków ma depresję. Do tego dochodzą zaburzenia lękowe, ADHD i różnego typu zaburzenia zachowań. Uwzględniając to wszystko można przypuszczać, że około połowa dzieci i młodzieży ma różnego typu zaburzenia emocjonalne i psychiczne, a to już jest naprawdę zatrważająca statystyka. Nowoczesny świat stwarza warunki i stawia przed młodzieżą wymagania, z którymi ona sobie nie radzi. Według danych statystycznych, każdego roku w Polsce ponad 100 dzieci w wieku 6-18 lat popełnia samobójstwa, a prób samobójczych jest wielokrotnie więcej. Młodzież potrzebuje pomocy i wsparcia, a jedną z organizacji niosących tego typu pomoc jest działająca w Warszawie Fundacja Zobacz… JESTEM.

O działalności Fundacji Zobacz… JESTEM i pomocy, jaką niesie młodzieży z problemami emocjonalnymi, rozmawialiśmy z Panią Danutą Wieczorkiewicz, Prezes i założyciel Fundacji Zobacz… JESTEM.

Autor: Onas 

24 styczeń 2019 / ZAGROŻENIA/ALARMY

 

O działalności Fundacji Zobacz… JESTEM i pomocy, jaką niesie młodzieży z problemami emocjonalnymi, rozmawialiśmy z Panią Danutą Wieczorkiewicz, Prezes i założyciel Fundacji Zobacz… JESTEM.

ONAS – Komu Państwo pomagacie?

Danuta Wieczorkiewicz – Zgodnie ze statutem zajmujemy się dziećmi i młodzieżą, młodymi dorosłymi, ich rodzicami i opiekunami oraz ich środowiskiem. Profilujemy nasze działania i tak też dobieramy specjalistów, przede wszystkim na tematy związane z depresją, zaburzeniami nastroju, z profilaktyką samobójstw (prowadzimy kampanię społeczną i osobną stronę internetową zobaczznikam.pl, poświęconą temu tematowi). Bardzo dużo pracujemy z dziećmi i młodzieżą cierpiącymi na zaburzenia odżywiania: anoreksję, bulimię, kompulsywne objadanie, otyłość. Zajmujemy się też nietypowymi zaburzeniami odżywiania, jak alkoreksja. Pracujemy też z dorosłymi, np. nad zaburzeniami odżywiania pojawiającymi się w ciąży, ale też przyjmujemy rodziców dzieci chorych na zaburzenia odżywiania. Poza tym zajmujemy się także przemocą rówieśniczą i ryzykiem uwikłania w sekty. Bliska naszemu sercu jest tematyka związana z profilaktyką samobójstw.

Zdjęcie jest własnością Fundacji Zobacz… JESTEM

ONAS – W jaki sposób pomagacie Państwo młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi?

Danuta Wieczorkiewicz – Przede wszystkim prowadzimy z nimi interwencję kryzysową i terapię. Przy fundacji prowadzimy Poradnię JESTEM, która jest naszą działalnością gospodarczą. W Poradni JESTEM prowadzimy terapię bezpłatną, projektową, ale także można się do nas zgłosić odpłatnie. Poza terapią prowadzimy też różnego typu warsztaty. Ponieważ jest grupa dzieciaków, która nie chce przyjść na terapię, to robimy pewne „podstępne” projekty. Np. w zeszłym roku zrobiliśmy fajny projekt filmowy dla dzielnicy Śródmieście. Zrobiliśmy nabór nastolatków, młodzieży studiującej i dorosłych. Oni mieli 5 dwugodzinnych warsztatów tematycznych, na których uczyli się czym jest przemoc, depresja i np. asertywność, a wszystko to pod hasłem „Nakręcimy wspólnie filmy profilaktyczne”. Każda z tych grup nakręciła po 3 filmy profilaktyczne, które są dostępne na naszym kanale Youtube. Tak na marginesie, filmy są świetne. Tak więc prowadzimy tak projekty, aby przy okazji można było realizować swoje zainteresowania i pomagać innym.

Zaburzenia odżywiania, depresja i ryzyko samobójstw dotyczy dzieci, ale również dorosłych. Dlatego pomagamy rodzicom w sytuacji gdy ich dziecko ma próbę samobójczą lub popełniłosamobójstwo, ale też pomagamy dzieciom, których rodzice popełnili samobójstwo albo mają inne problemy emocjonalne.

W tym roku udało nam się uzyskać fundusze na projekt „Jestem PoMoc” i w ramach tego projektu robimy wiele fajnych rzeczy. Między innymi mamy możliwość udzielania bezpłatnego wsparcia, konsultacji i bezpłatnych terapii dla mieszkańców całej Warszawy. Od kilku lat prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców i partnerów osób chorych na zaburzeniami. Powstała też grupa dla rodziców dzieci z zachowaniami ryzykownymi, czyli zachowaniami autodestrukcyjnymi, albo po próbach samobójczych. Oprócz tego mamy warsztaty dla rodziców z depresji, uzależnień, zachowań ryzykownych, przemocy rówieśniczej i takie same warsztaty będziemy przez trzy lata prowadzić dla specjalistów. Tego typu projekty staramy się prowadzić od początku istnienia fundacji – zawsze staramy się zrobić coś dla dzieci, dla ich rodziców i dla specjalistów.

Zdjęcie jest własnością Fundacji Zobacz… JESTEM

ONAS – Prowadzicie Państwo różne kampanie społeczne. Prosimy o nich opowiedzieć.

Danuta Wieczorkiewicz – Fundacja Zobacz… JESTEM prowadzi kampanię „Zobacz.. ZNIKAM” i w ramach tej kampanii dostaliśmy wsparcie od Havas Media Polska oraz Dobro Films, które zrobiły dla nas w zeszłym roku film i kampanię „Jeden dzień – wart całe życie” w ramach profilaktyki samobójstw. Prowadzimy też kampanię „Czerwony pasek”, która jest poświęcona autoagresji. Mamy trochę za mało sił do niej, ale i tak mamy nadzieję, że w tym roku ona zaistnieje. Jak każda fundacja, staramy się pozyskiwać środki finansowe na naszą działalność, ale kampanię „Zobacz.. ZNIKAM” robimy własnymi zasobami, bo uważamy, że to jest ważne. Kampanię „Zobacz.. ZNIKAM” prowadzimy już od trzech lat bez żadnego dofinansowania. W pierwszym roku zwróciliśmy się do blisko 100 firm, sponsorów z prośbą, by pomogli nam w działaniach na rzecz profilaktyki samobójstw, ale nikt nie chciał tej kampanii wesprzeć, jakby bojąc się tematyki. Tą kampanią staramy się zmieniać stereotypy i odkąd zaczęliśmy ją prowadzić, ta tematyka zaczęła być obecna w dialogu społecznym. W Ministerstwie Zdrowia  powstała grupa robocza dotycząca profilaktyki depresji i samobójstw.  W zeszłym roku przeprowadziliśmy też konferencję dla specjalistów na temat ryzyka samobójstw pt. „Jak obudzić sens życia. Dobre praktyki w profilaktyce samobójstw dzieci i młodzieży”.

Źródło filmu http://zobaczznikam.pl/jeden-dzien/

ONAS – Czy oprócz kampanii społecznych prowadzicie Państwo jeszcze jakieś działania profilaktyczne dotyczące samobójstw i prób samobójczych?

Danuta Wieczorkiewicz – Wiadomo, że 80% samobójców przed podjęciem próby samobójczej sygnalizuje swoje zamiary, dlatego zmieniając świadomość i wrażliwość społeczeństwa na temat samobójstw, można im zapobiegać. Z tego powodu staramy się nawiązywać współpracę z różnego typu placówkami edukacyjnymi i szkołami. Prowadzimy warsztaty w szkołach, edukujemy nauczycieli i psychologów. Na nasze warsztaty przychodzą lekarze interniści, pediatrzy i pielęgniarki szkolne. Kładziemy wielki nacisk na edukację i zmianę mitów i stereotypów dotyczących samobójstw, takich jak, że jeżeli ktoś mówi o samobójstwie, to go nie popełni, albo jeżeli ktoś miał próbę samobójczą, to już jej nie powtórzy. Wiadomo, że osoby w kryzysie suicydalnym często sygnalizują swoje zamiary, a jedna próba samobójcza jest czynnikiem ryzyka popełnienia kolejnych prób.

 

ONAS – Często podłożem problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży jest ich sytuacja rodzinna. Czy prowadzicie też Państwo pracę z rodzinami tych dzieci?

Danuta Wieczorkiewicz – Nie wszystkie problemy dzieci wynikają z sytuacji w rodzinie i my bardzo staramy się walczyć ze stereotypami stygmatyzującymi rodziny. Jest mnóstwo dzieci, które mają fajne rodziny, a jednak coś się z nimi dzieje. Depresja może być na tle tego, co się dzieje w rodzinie, ale może być też na tle tego, co się dzieje w szkole, może być także reakcją na trudne wydarzenia w życiu dziecka lub być dziedziczona po rodzicach. To nie jest tak, że rodziny zawsze są winne za różne emocjonalne zaburzenia u dzieci. Warto unikać takiego stereotypu, bo to stygmatyzuje rodziny i często powoduje, że rodzice boją się zwracać o pomoc. Jeżeli  kłopot ma młody człowiek, często pracujemy z rodzinami. Jeżeli rodzina wymaga jakiejś pomocy, to mamy terapeutów rodzinnych, oraz grupy wsparcia dla rodziców. Jeżeli dziecko trafia na terapię, to rodzice są niejako z tej terapii wykluczani, bo terapeuta nie może im udzielać informacji. Przez to rodzice są zagubieni i cierpią z tego powodu. Gdy przychodzą do nas, to mówią „Chcielibyśmy wiedzieć jak pomóc naszemu dziecku, a nikt nam tego nie mówi”. Dlatego prowadzimy te grupy wsparcia, bo rodzice w obliczu np. anoreksji dziecka lub próby samobójczej i wynikającego z tego zagrożenia życia dziecka, przeżywają ogromny lęk. Oni tam z jednej strony dostają wsparcie, a z drugiej strony otrzymują psychoedukację: co zrobić i jak postępować z nastolatkiem. Oprócz grup wsparcia prowadzimy też warsztaty edukacyjne dla rodziców, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje.

O NAS