Czy Twoje dziecko doznaje przemocy rówieśniczej?

Czy Twoje dziecko doznaje przemocy rówieśniczej, dziewczyna leżąca na łóżku, smutny nastolatek

Jeżeli w zachowaniu dziecka zaszły jakieś zmiany i zaczęło Cię coś niepokoić odpowiedzi na poniższe pytania mogą pomóc w stwierdzeniu, czy dziecko padło ofiarą przemocy szkolnej lub zastraszaniu:

 • Czy w ostatnim czasie dziecko doświadcza złego nastroju?
 • Czy dziecko odmawia pójścia do szkoły pod różnymi pretekstami?
 • Czy wagaruje, ma nieusprawiedliwione nieobecności?
 • Czy nagle zaczęło dostawać gorsze oceny?
 • Czy podczas przerw nie spędza czasu z rówieśnikami, a stara się przebywać blisko pokoju nauczycielskiego, miejsc gdzie są nauczyciele?
 • Czy często spóźnia się idąc do szkoły lub wracając do dom?
 • Czy dziecko nagle zaczęło wracać ze szkoły inną, niż dotychczas, trasą?
 • Czy dziecko wraca czasem do domu w podartych, brudnych ubraniach?
 • Czy u dziecka można zaobserwować siniaki, zadrapania, których pochodzenia dziecko nie chce wyjaśnić?
 • Czy dziecko gubi rzeczy osobiste, jednak stara się to ukryć?
 • Czy dziecko częściej prosi o pieniądze, pomimo tego, że dotychczasowe kwoty były wystarczające?
 • Czy częściej zgłasza, że zgubiło pieniądze?
 • Czy dziecko unika udziału w szkolnych wydarzeniach: wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych etc?
 • Czy dziecko często miewa zmiany nastroju, wybuchy agresji lub płaczu?
 • Czy dziecko skarży się na problemy ze zdrowiem, których niepotwierdzaną badania?
 • Czy dziecko czas wolny spędza tylko w domu, nie chce spotykać się z rówieśnikami?

Jeżeli jesteś rodzicem lub nauczycielem i przynajmniej na 3 powyższe pytania możesz odpowiedzieć twierdząco, to istnieje możliwość, że dziecko padło ofiarą przemocy rówieśniczej i może potrzebować wsparcia.

Im wcześniej zaczniesz działać, tym wcześniej zatrzymasz przemoc. Jeśli nie wiesz, co powinieneś zrobić, szukaj pomocy u specjalistów.

pedagog Katarzyna Brzoza

Literatura:

 • M. I. Dąbkowska, M. R. Dąbkowski, „Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka – podręcznik dla nauczycieli”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010
 • S. S. Swearer, D. L. Espelage, S.A. Napolitano, „Przemoc rówieśnicza. Zapobieganie i interwencje. Skuteczne strategie dla szkół”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2010.