Czeka nas naukowo-medyczny weekend w siedzibie Fundacji!

Czeka nas naukowo-medyczny weekend w siedzibie Fundacji!

W sobotę, dzięki wsparciu Fundacji Halsa, 10 rodziców oraz 5 dzieci weźmie udział w warsztacie ‘Pierwsza Pomoc Przedmedyczna’, czyli intensywne 3,5 godziny zdobywania wiedzy z zakresu pomocy chorującemu dziecku.

Warsztat poprowadzi nasza Fundacyjna Pani Doktor Alicja Sapała-Smoczyńska.

Informacje o kolejnych warsztatach znajdziecie na:

https://www.facebook.com/events/1400046206966420/