Bezpłatne spotkania edukacyjne dla rodziców i opiekunów „Anoreksja, bulimia, uzależnienia – jak sobie radzić będąc rodzicem?”

Fundacja Zobacz… JESTEM zaprasza rodziców i opiekunów mieszkających na terenie m.st. Warszawy w szczególności w dzielnicy Wola na cykl 6 bezpłatnych spotkań edukacyjnych.

W cyklu:

ABC – Zaburzeń odżywiania się

> Czym są zaburzenia odżywiania się ?
> Jak przeciwdziałać zaburzeniom odżywiania się u dzieci i młodzieży?
> Dlaczego zaburzenia odżywiania się i uzależnienia dotykają młode osoby?
> Jak rozpoznawać pierwsze objawy i w jaki sposób im przeciwdziałać?

S.O.S – Zachowania ryzykowne

> Nastolatek – trudny okres rozwojowy.
> Czym są zachowania ryzykowne ?
> Co powinno nas zaniepokoić?
> Uzależnienia, samookaleczenia, bunt, wagary – nie poznaję swojego dziecka…
> Zabawa a uzależnienie.
> Media, Internet, gry komputerowe – czy zawsze bezpieczne?

Leki, suplementy, narkotyki

> Leki i suplementy diety używane i nadużywane przez dzieci i młodzież.
> Narkotyki.
> Niebezpieczne metody odchudzania.

Okiem lekarza

> Dojrzewanie – wielkie zmiany – nowe ciało.
> Zachowania ryzykowne .
> Uzależnienia i zaburzenia odżywiania się – konsekwencje.
> Powikłania
> Interwencje medyczne.

Jak rozmawiać żeby pomóc?

> Jak słuchać?
> Jak przekazywać komunikaty?
> Jak odczytywać emocje ?
> Jak sprawić, aby dziecko czuło się bezpiecznie rozmawiając z rodzicem?

O naszych dzieciach

Moje dziecko – pytania rodziców.

> Gdzie szukać pomocy?
> Co robić gdy nasze dziecko nie chce się leczyć?

Zajęcia poprowadzą:

Danuta Wieczorkiewicz – psycholog, seksuolog

Katarzyna Brzoza – pedagog, profilaktyk

Alicja Sapała – Smoczyńska – lekarz

Małgorzata Serafin – Nasewicz oraz Tomasz Nasewicz – magistrzy farmacji

Zapraszamy na 2 edycje:

I edycja

1. ABC zaburzeń odżywiania się, 7 czerwca, godz. 9.00-12.00
2. S.O.S – zachowania ryzykowne, 7 czerwca, godz. 13:30–16:30
3. Leki, suplementy, narkotyki, 21 czerwca, godz. 9.00-12.00
4. Okiem lekarza, 26 lipiec, godz. 9.00-12.00
5. Jak rozmawiać, żeby pomóc? 2 sierpień, godz. 9.00-12.00
6. O naszych dzieciach, 2 sierpień, godz. 13:30-16:30

II edycja

1. ABC zaburzeń odżywiania się, 13 września, godz. 9.00-12.00
2. S.O.S – zachowania ryzykowne, 13 września, godz. 13:30-16:30
3. Leki, suplementy, narkotyki, 27 wrzesień, godz. 9.00-12.00
4. Okiem lekarza, 4 październik, godz. 9.00-12.00
5. Jak rozmawiać, żeby pomóc? 25 październik, godz. 9.00-12.00
6. O naszych dzieciach, 25 październik, godz. 13:30-16:30

Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby deklarujące udział w całym cyklu będące mieszkańcami dzielnicy Wola.

Istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych spotkaniach.

Dodatkowo – możliwość indywidualnych konsultacji.

Miejsce konsultacji i spotkań:

Gabinet Psychologiczny
ul. Sienna 83 lok. 308
00-815 Warszawa

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

tel. 883 336 883 lub zobaczjestem@gmail.com

***

Zadanie publiczne  w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy  w rodzinie w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2014 roku. 

Tytuł zadania publicznego: „Wolska Akademia Rodzica dla rodziców nastolatków. Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku adolescencji”.

Zadanie współfinansuje m.st. Warszawa – dzielnica Wola.

Anoreksja, bulimia, uzależnienia - spotkania dla rodziców - Fundacja Zobacz... JESTEM