Bezpłatne spotkania dla profesjonalistów-projekt Zobacz JESTEM

Zapraszamy osoby zawodowo związane z dziećmi i młodzieżą zamieszkującą gminy Mrozy, Cegłów i Latowicz do wzięcia udziału w projekcie Zobacz JESTEM, w ramach którego odbędą się spotkania dla profesjonalistów.

Spotkania odbędą się w piątki i będą trwały 3 godziny zegarowe.

Miejsce spotkań: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta ul. Szkolna 205 -320 Mrozy

Terminy i tematyka spotkań:

  • 11 września 2020 – Depresja, zachowania ryzykowne, samookaleczenia i ryzyko samobójstwa u dzieci i młodzieży
  • 9 października 2020 – Zaburzenia odżywiania się
  • 23 października 2020 – Przemoc rówieśnicza
  • 20 listopada 2020 – Dzieci i młodzież a uzależnienia

Godzina rozpoczęcia :15:00

W trakcie spotkań będziemy rozmawiać o przyczynach i konsekwencjach poruszanych problemów, będzie również czas na konkretne sytuacje i pytania.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Przewidywana liczba uczestników to 20 osób. W razie dużego zainteresowania spotkanie warsztatowe zostanie zamienione na wykład umożliwiający udział większej liczbie osób.

Zapisy: 883 336 883 lub anna.drazkowiak@zobaczjestem.pl

Więcej o projekcie na: www.zobaczjestem.pl