Bezpłatne konsultacje ze specjalistami – Rozmowy przy KAWIE o różnych emocjach

Wczesne wychwycenie objawów i postawienie prawidłowej diagnozy podnosi szanse na wyleczenie.

Zapraszamy  na  bezpłatne  konsultacje indywidualne ze specjalistami – psychologiem, lekarzem psychiatrą, prawnikiem. (spotkania z lekarzem psychiatrą lub lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii nie będą miały charakteru diagnostycznego a jedynie charakter konsultacyjny – lekarz nie będzie miał możliwości wystawiania recept, pozwoli to na
ograniczenie osób które tylko w tym celu chciałyby skorzystać z projektu ).  Konsultacje indywidualne ze specjalistami,  mogą uzyskać pomoc w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakresie uzależnień, zaburzeń odżywiania się , depresji, autoagresji, ryzyka samobójstw.

Zapisy: email: grupy@zobaczjestem.pl; tel.883 337 883

Projekt współfinansowane ze środków m.st. Warszawy

 

 

 

 

 

Konsultacje prowadzą specjaliści:

Danuta Wieczorkiewicz – magister psychologii, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie prowadzone przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz studia podyplomowe z seksuologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Organizowała kampanię Dzieciństwo bez przemocy oraz Telefon zaufania dla dzieci, rodziców i świadków przemocy. Od 2002 roku prowadzi prywatny gabinet psychoterapii . Z pacjentami pracuje prowadząc terapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym. Specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami łaknienia. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz … JESTEM.

Gabriela Sułkowska – absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalizacja Psychologia Kliniczna Dziecka). Po ukończeniu Szkoły Trenerów i Szkoły Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie podjęła pracę terapeuty indywidualnego osób dorosłych. Pracowała z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością (niewidomi i słabowidzący), cierpiącymi na depresję,
zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych (rozstania, utrata pracy, rozwód), a także z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty (m.in. o poczuciu własnej wartości, asertywności, dobrej komunikacji). W Fundacji Zobacz…JESTEM zajmuje się przede wszystkim tematyką depresji wśród dzieci i młodzieży.

Dominika Markowska – psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (w ramach której ukończyła dwa moduły specjalizacyjne: „Szkolenia, warsztaty, trening interpersonalny” i „Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów grupowych”). Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w trakcie podyplomowych studiów o profilu Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, jest też absolwentką Szkoły Trenerów Grupy Set – projektu rozwijającego kompetencje trenerskie – przygotowujące osoby posiadające specjalistyczną wiedzę do pełnienia roli Trenera Edukatora. W Fundacji Zobacz…JESTEM zajmuje się tworzeniem systemów szkoleń psychoedukacyjnych, i programów profilaktyczno – wychowawczych ukierunkowany na wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych i zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym.

Renata Chronowska– z wykształcenia pielęgniarka i psycholog, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej zdobyła pracując w telefonie wsparcia dla dorosłych i dzieci. Od wielu lat związana z Rodzinnym Domem Dziecka, gdzie współuczestniczyła w procesie powrotu do domu lub rodziny adopcyjnej wielu dzieci w różnym wieku. Współpracuje z Fundacją Integracja zajmującą się aktywizacją osób z niepełnosprawnością, prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób chcących rozpocząć pracę zawodową lub starających się powrócić na rynek pracy po doświadczeniu niepełnosprawności w swoim życiu. W Fundacji Zobacz…Jestem zajmuje się tematyką depresji, samobójstw i żałoby. Prowadzi warsztaty dla dzieci i rodziców oraz grupę wsparcia dla osób w żałobie po śmierci samobójczej oraz dla rodziców dzieci i młodzieży z zachowaniami autoagresywnymi i po próbach samobójczych.