Przeprowadziliśmy zbiórkę publiczną

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 Nr 2015/4791/OR przeprowadzonej na rzecz Fundacji Zobacz… JESTEM

  1. Cel zbiórki publicznej

Celem zbiórki organizowanej przez Fundację Zobacz… JESTEM było zebranie funduszy na materiały promocyjne w zakresie działań Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia i pomocy w zakresie tematyki zaburzeń odżywiania się.

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej

Zbiórka rozpoczęła się 01 grudnia 2015 roku i trwała 9 miesięcy, do 30.08.2016.

  1. Miejsce przeprowadzonej zbiórki publicznej

Siedziba Fundacji Zobacz… JESTEM

  1. Forma zbiórki publicznej

Zbiórka przeprowadzona została do wykonanych przez wolontariuszy skarbon.

  1. Sposób informowania o wynikach zbiórki

Informacja w Fundacji, informacja na stronie Fundacji oraz facebooku

  1. Dochód ze zbiórki

Łącznie zebraliśmy 600, 50 PLN

W przeprowadzeniu zbiórki publicznej pomogli wolontariusze Fundacji Zobacz… JESTEM. Dziękujemy.

Dziękujemy za wszystkie datki wrzucone do skarbon!