30 lipca odbędzie się grupa wsparcia dla bliskich osób chorych na zaburzenia odżywiania się

Najbliższa grupa wsparcia dla bliskich osób chorych na zaburzenia odżywiania się odbędzie się w niedzielę 30ego lipca,
o godzinie 10:00.
Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 15 zł.