Grupa rozwijająca funkcje poznawcze i społeczno-emocjonalne dla przedszkolaków. NOWOŚĆ

Wiek przedszkolny to okres wielu zmian w układzie nerwowym małego człowieka.

Zmiany te powodują, że dziecko pod koniec wieku przedszkolnego zdolne jest do kierowania swoją uwagą, planowania, rozumowania logicznego i matematycznego. W tym okresie dziecko doskonali również swoją sprawność motoryczną, wzrasta wrażliwość dziecka w zakresie słuchu muzycznego i fonematycznego. U dzieci przedszkolnych znacząco rośnie również pojemność pamięci oraz zdolność rozumowania przyczynowo-skutkowego. Wiek przedszkolny to również czas intensywnego rozwoju języka.

Między 2. a 6. rokiem życia dziecko coraz lepiej rozumie emocje własne i innych osób, powoli nabiera też umiejętności regulowania ekspresji własnych emocji. Dzieci w tym wieku uczą się oceniać przyczyny reakcji innych osób oraz przewidywać ich zachowania na podstawie stanu emocjonalnego. Zaczynają odczuwać emocje takie jak duma, wstyd i poczucie winy. Wraz z wiekiem i rozwojem struktur poznawczych, lepiej radzą sobie z kontrolą i wyrażaniem złości. Zaczynają bardziej świadomie przeżywać swoje porażki oraz intensywniej je odczuwać.

Niektóre dzieci przeżywają jednak trudności w zakresie nabywania umiejętności przeznaczonych dla ich wieku rozwojowego.

Z racji wieku, nie mają jeszcze wewnętrznej motywacji do trenowania tych umiejętności, zwłaszcza, że często kojarzą im się ze żmudnym pisaniem liter i codziennym czytaniem „na siłę”. Do tego pojawia się poczucie bycia gorszym od rówieśników, w szczególności, gdy dzieci poddawane są nieuniknionym w życiu porównaniom.

W dużej grupie przedszkolnej, nie zawsze udaje się indywidualnie podejść do trudności dziecka. Pomimo wielu starań i dobrych chęci wychowawców, często ograniczeniem jest brak czasu, narzucony program edukacji przedszkolnej, duże różnice indywidualne pomiędzy dziećmi.

Proponowane w ramach grupy zajęcia, będę przebiegały w formie zabawy, z zastosowaniem różnorodnych technik i metod rozwijających funkcje poznawcze oraz umiejętności społeczne i emocjonalne.

Czas trwania grupy: 24 spotkania (6 miesięcy), od 12 września 2016 roku

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 16:00-17:00

Koszt udziału w jednym spotkaniu: 40 zł/60 min

Udział w grupie poprzedzony jest odpłatnym spotkaniem konsultacyjnym z rodzicami! Koszt spotkania konsultacyjnego: 100 zł

Maksymalna liczba uczestników grupy 6 osób. Grupa ruszy przy min. 4 osobach.

Prowadzący: Agnieszka Stachowicz – psycholog, diagnosta, terapeuta dzieci i młodzieży

Dowiedz się więcej: zadzwoń 883 337 883 lub napisz: kontakt@zobaczjestem.pl